top of page
BANNERS DEMETRA 9 NOV2.jpg

Setkání k projektu Erasmus+ Demetra

9.11.2023

ČZU, Praha-Suchdol, Knihovna ČZU, zelený salonek, 1. patro

MAPA – VCHOD DO BUDOVY

Dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na setkání řešitelů projektu Erasmus+

Demetra a odborníků z praxe. V rámci semináře je nejprve naplánováno představení projektu, který se zabývá rolí žen v agrárním sektoru, a jehož řešitelem je ČZU v Praze. Na setkání pak vystoupí zástupci praxe z různých oborů, kteří budou k problematice žen v zemědělství hovořit a sdílet své vlastní zkušenosti. Po skončení jednotlivých příspěvků jsou všichni účastníci zváni na neformální část, u níž bude možné v rámci občerstvení dále diskutovat. Zároveň bych Vás chtěla poprosit o registraci na tomto odkazu

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

abychom měli přehled o počtu účastníků. Těším se na Vás.

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.

 

 

13:30 – 14:00: Příjezd účastníků a registrace

Blok 1: 14:00 – 14:45: Představení projektu

14:00 -14:45: Představení projektu DEMETRA (web) a platformy pro sdílení znalostí (web)

Blok 2: 15:00-17:30: Sdílení zkušeností

15:00 – 15:20: Ilona Svobodová (ÚZEI): Zemědělství a pracovní trh v datech

15:20 – 15:40: Marie Procházková (Střední zemědělská škola Písek): Jaké kompetence by měla mít žena – podnikatelka v zemědělství

15:40 – 16:00: Jan Bezděk (SiteOne): Value chain, aneb jak v zemědělství vydělat peníze, které si za tu tvrdou práci zasloužíte

16:00 – 16:30: Přestávka, občerstvení

16:30 – 16:50: Ilona Svobodová (ÚZEI): Stanovení počtu zaměstnanců pro podnik/oddělení/tým

16:50 – 17:10: Albert Králík (partner Asociace korporátních ombudsmanů): IT řešení pro podnikatelky v zemědělství

17:10 – 17:30: Tereza Eisensteinová (farmářka): Sdílení best practice weekendové farmářky

Blok 3: Neformální diskuze, občerstvení

bottom of page